Wybrano audytora

You are currently viewing Wybrano audytora

Informujemy, że wyłoniony został audytor tj. firma Exergon Sp. z o.o., który w najbliższych dniach wykona uproszczone audyty energetyczne osobom zakwalifikowanym do bezpłatnych audytów w ramach projektu piecowego. 

Gmina w ramach pozyskanej dotacji za każdy audyt poniesie koszt w wysokości 282,90 zł brutto.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do bezpłatnych audytów również mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w kolejnym etapie, lecz muszą przedstawić uproszczony audyt energetyczny sfinansowany we własnym zakresie – u audytora wyłonionego przez Gminę Męcinka lub innego posiadającego odpowiednie kwalifikacje (audyty muszą być wykonane zgodnie z metodyką określoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). 

Telefon kontaktowy do Urzędu Gminy w Męcince : 76 871 34 47

Masz pytania? Sprawdź odpowiedzi koordynatora lub skontaktuj się z nami