Jak skorzystać z dofinansowania?
Instrukcja krok po kroku

Aby zdobyć dotację w formie grantu na wymianę źródła ciepła, trzeba spełnić pewne wymagania wynikające z regulaminu projektu. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją opisaną poniżej, a także do pobrania i przeczytania niezbędnych dokumentów.


1. ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT TWOJEGO DOMU

1. Zgłoś do Urzędu Gminy w Męcince chęć wymiany źródła ciepła w swoim domu (Formularz zgłoszeniowy). Do pierwszych 96 osób przyjdzie audytor skierowany przez Urząd Gminy w Męcince, który doradzi jakie źródło ciepła jest najkorzystniejsze. O miejscu w kolejce poinformuje Urząd Gminy w Męcince.

2. Audytor dokona wizji budynku, stosownych obliczeń i przeprowadzi uproszczony audyt energetyczny. Na podstawie audytu, audytor oceni, czy kwalifikujesz się do wymiany źródła ciepła. Uwaga: zakwalifikowanie do wymiany źródła ciepła nie oznacza otrzymania grantu (dotacji).

3. Jeśli nie zdążyłeś się zapisać na wizytę audytora finansowaną przez Gminę Męcinka, możesz sporządzenie audytu powierzyć innemu audytorowi. Uwaga: audyt musi być sporządzony przez osobę uprawnioną i nie może to być osoba wnioskująca o grant (dotację) ani osoba tworząca gospodarstwo domowe z osobą wnioskującą o grant (dotację).

2. ZŁOŻ WNIOSEK O GRANT DO URZĘDU GMINY

1. Urząd Gminy w Męcince ogłosi nabór wniosków o udzielenie grantu (dotacji) na wymianę źródła ciepła. Na tym etapie m.in.:
– musisz posiadać prawo do dysponowania nieruchomością – np. być właścicielem domu/ mieszkania; współwłaścicielem domu lub mieszkania, najemcą mieszkania (Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością – dokument do pobrania);
– musisz posiadać uproszczony audyt energetyczny.

2. Złóż wniosek o dotację w ramach ogłoszonego przez Gminę Męcinka naboru (Wzór Wniosku o Grant (dotację) wraz z załącznikami – dokumenty do pobrania).

3. Komisja Oceny Wniosków o udzielenie grantu (dotacji) na wymianę źródła ciepła dokona oceny wniosku i ewentualnie poprosi Cię o jego uzupełnienie lub poprawę.

4. Komisja Oceny Wniosków o udzielenie grantu (dotacji) na wymianę źródła ciepła obliczy liczbę punktów uzyskanych przez każdego Wnioskodawcę biorąc pod uwagę kryteria konkursu (Kryteria wyboru Grantobiorców – dokument do pobrania) oraz przygotuje listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania grantu (dotacji).

5. Urząd Gminy w Męcince poinformuje Cię pisemnie czy zostałeś zakwalifikowany do otrzymania grantu (dotacji) i zaprosi do podpisania umowy (Wzór Umowy o powierzenie grantu (dotacji) – dokument do pobrania).

Na tym etapie musisz udokumentować, że posiadasz środki finansowe na wymianę źródła ciepła, np.: wyciąg z rachunku bankowego lub umowa kredytu/ pożyczki, na całą wartość inwestycji brutto.

6. Wójt Gminy Męcinka podpisze z Tobą Umowę o powierzenie grantu (dotacji).

3. WYMIEŃ ŹRÓDŁO CIEPŁA W SWOIM DOMU

1. Realizujesz samodzielnie wymianę źródła ciepła w swoim domu, to znaczy, że sam poszukujesz i wybierasz Wykonawcę, Musisz zgromadzić oferty od co najmniej 3 wykonawców i wybrać tę, która jest najkorzystniejsza cenowo (Wzór zapytania ofertowego – dokument do pobrania).

2. Opłacasz fakturę, wypełniasz Wniosek o płatność wraz załącznikami (Wzór wniosku o płatność wraz z załącznikami – dokument do pobrania) i te dokumenty składasz do Urzędu Gminy w Męcince.

4. ZŁÓŻ WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW W FORMIE DOTACJI

  1. Pracownik Urzędu Gminy w Męcince sprawdzi, czy wymiana źródła ciepła została zrealizowana zgodnie z umową a dokumenty rozliczeniowe są poprawnie wypełnione.
  2. Otrzymasz kwotę grantu (dotacji) na wskazany przez Ciebie w umowie rachunek bankowy.

01

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT TWOJEGO DOMU

1. Zgłoś do Urzędu Gminy w Męcince chęć wymiany źródła ciepła w swoim domu (Formularz zgłoszeniowy). Do pierwszych 96 osób przyjdzie audytor skierowany przez Urząd Gminy w Męcince, który doradzi jakie źródło ciepła jest najkorzystniejsze. O miejscu w kolejce poinformuje Urząd Gminy w Męcince.

2. Audytor dokona wizji budynku, stosownych obliczeń i przeprowadzi uproszczony audyt energetyczny. Na podstawie audytu audytor oceni, czy kwalifikujesz się do wymiany źródła ciepła. Uwaga: zakwalifikowanie do wymiany źródła ciepła nie oznacza otrzymania grantu (dotacji).

3. Jeśli nie zdążyłeś się zapisać na wizytę audytora finansowaną przez Gminę Męcinka, możesz sporządzenie audytu powierzyć innemu audytorowi. Uwaga: audyt musi być sporządzony przez osobę uprawnioną i nie może to być osoba wnioskująca o grant (dotację) ani osoba tworząca gospodarstwo domowe z osobą wnioskującą o grant (dotację).

02

ZŁÓŻ WNIOSEK
O GRANT DO URZĘDU GMINY

1. Urząd Gminy w Męcince ogłosi nabór wniosków o udzielenie grantu (dotacji) na wymianę źródła ciepła. Na tym etapie m.in.:

    • musisz posiadać prawo do dysponowania nieruchomością – np. być właścicielem domu/ mieszkania; współwłaścicielem domu lub mieszkania, najemcą mieszkania (Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością);
    • musisz posiadać uproszczony audyt energetyczny.

2. Złóż wniosek o dotację w ramach ogłoszonego przez Gminę Męcinka naboru (Wzór Wniosku o Grant (dotację) wraz z załącznikami).

3. Komisja Oceny Wniosków o udzielenie grantu (dotacji) na wymianę źródła ciepła dokona oceny wniosku i ewentualnie poprosi Cię o jego uzupełnienie lub poprawę.

4. Komisja Oceny Wniosków o udzielenie grantu (dotacji) na wymianę źródła ciepła obliczy liczbę punktów uzyskanych przez każdego Wnioskodawcę biorąc pod uwagę kryteria konkursu (Kryteria wyboru Grantobiorców – dokument do pobrania) oraz przygotuje listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania grantu (dotacji).

5. Urząd Gminy w Męcince poinformuje Cię pisemnie czy zostałeś zakwalifikowany do otrzymania grantu (dotacji) i zaprosi do podpisania umowy (Wzór Umowy o powierzenie grantu (dotacji))

Na tym etapie musisz udokumentować, że posiadasz środki finansowe na wymianę źródła ciepła, np.: wyciąg z rachunku bankowego lub umowa kredytu/ pożyczki, na całą wartość inwestycji brutto.

6.Wójt Gminy Męcinka podpisze z Tobą Umowę o powierzenie grantu (dotacji).

03

WYMIEŃ ŹRÓDŁO

CIEPŁA W SWOIM DOMU

1. Realizujesz samodzielnie wymianę źródła ciepła w swoim domu, to znaczy, że sam poszukujesz i wybierasz Wykonawcę, Musisz zgromadzić oferty od co najmniej 3 wykonawców i wybrać tę, która jest najkorzystniejsza cenowo (Wzór zapytania ofertowego).

2. Opłacasz fakturę, wypełniasz Wniosek o płatność wraz załącznikami (Wzór wniosku o płatność wraz z załącznikami) i te dokumenty składasz do Urzędu Gminy w Męcince.

04

ZŁÓŻ WNIOSEK

O ZWROT KOSZTÓW

W FORMIE DOTACJI

1. Pracownik Urzędu Gminy w Męcince sprawdzi, czy wymiana źródła ciepła została zrealizowana zgodnie z umową a dokumenty rozliczeniowe są poprawnie wypełnione.

2. Otrzymasz kwotę grantu (dotacji) na wskazany przez Ciebie w umowie rachunek bankowy.

WAŻNE INFORMACJE

Kiedy nie zapłacisz za audyt:

– wtedy gdy zgłosisz chęć wymiany źródła ciepła (patrz punkt 1), zostaniesz zakwalifikowany do dotacji i złożysz wniosek o dotację (patrz krok 2 punkt 2);

– wtedy gdy zgłosisz chęć wymiany źródła ciepła i nie zostaniesz zakwalifikowany przez audytora;

– wtedy gdy zgłosisz chęć wymiany źródła ciepła, zostaniesz zakwalifikowany przez audytora lecz z uwagi na małą liczbę punktów (patrz kryteria oceny) nie otrzymasz dotacji.

Kiedy zapłacisz za audyt:

– wtedy gdy zgłosisz chęć wymiany źródła ciepła (patrz punkt 1), zostaniesz zakwalifikowany przez audytora i nie złożysz wniosku o dotację do Urzędu Gminy w Męcince (patrz krok 2 punkt 2);

– wtedy gdy zgłosisz chęć wymiany źródła ciepła (patrz punkt 1), ale Twoje zgłoszenie będzie miało nr 97 i wyższy.

Dokumenty do pobrania

Masz pytania?
Sprawdź odpowiedzi koordynatora lub skontaktuj się z nami


Pytania i odpowiedzi


Formularz kontaktowy

STRONA GŁÓWNA

O PROJEKCIE

AKTUALNOŚCI

JAK SKORZYSTAĆ

KONTAKT

URZĄD GMINY MĘCINKA
Męcinka 11
59 – 424 Męcinka
tel. 76 871 34 47
Facebook-square


Envelope