Kryteria oceny wniosków piecowych

You are currently viewing Kryteria oceny wniosków piecowych

Przedstawiamy kryteria oceny i wyboru wniosków w ramach projektu piecowego, na który Gmina Męcinka pozyskała dotację dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła. Kryteria te zostały opracowane na podstawie wytycznych programu unijnego, które zatwierdził Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Kryteria będą zastosowane podczas oceny wniosków, które można będzie składać do Urzędu Gminy w Męcince po ogłoszeniu naboru przez Gminę.

Uruchomienie naboru planowane jest na przełomie sierpnia i września 2020r.

Kryteria zostaną szczegółowo omówione podczas spotkań informacyjnych 3 i 5 sierpnia 2020.Załącznik nr 1. Kryteria wyboru i oceny wniosków

Masz pytania? Sprawdź odpowiedzi koordynatora lub skontaktuj się z nami