Wyniki projektu piecowego w Gminie Męcinka

97 rodzin w Gminie Męcinka otrzyma dofinansowanie w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka”. Ogółem w ramach naboru do Urzędu Gminy w Męcince wpłynęło 129 wniosków. Wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej według kryteriów programowych.

Wymiana źródeł ciepła u mieszkańców możliwa jest dzięki pozyskanej przez Gminę dotacji unijnej. Projekt Gminy Męcinka (nr RPDS.03.03.01-02-0019/19) finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W załączeniu prezentujemy listę rankingową wniosków o grant.

Lista rankingowa