ZAPROSZENIE MIESZKAŃCÓW GMINY MĘCINKA NA PRELEKCJĘ

Dobre praktyki w zakresie ogrzewania, korzystania z ciepła, wentylowania budynków, itd.

Termin: Czwartek, 16 grudnia 2021 r., od godz. 16:30 – 17:30

Miejsce: Sala GOK w Męcince

Do zobaczenia

Prelekcja organizowana w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka” o nr RPDS.03.03.01-02-0019/19 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz środków Gminy Męcinka